อัลบั้มรูปภาพการเลือกโครงงาน ประสบการณ์เดิมและค้นหาสิ่งที่อยากรู้

เด็กๆ ทั้ง 22 คน ได้นำเสนอโครงงานที่ตนเองสนใจ และได้ช่วยกันเลือกโครงงาน ผลสรุปเรื่องที่ได้รับเลือกคือ เรื่อง พิซซ่า โดยในการเลือกโครงงานนั้นเด็กๆ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการหาวิธีการเลือกโครงงาน เมื่อได้ทราบว่าได้เรียนรู้เรื่องพิซซ่านั้น คุณครูได้ให้เด็กๆ ไปหาพิซซ่าที่ตนเองเคยเห็น รู้จักหรือเคยกินมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆ ฟังที่หน้าชั้นเรียน จากนั้นก็แบ่งกลุ่มกันสังเกตพิซซ่า เพื่อค้นหาสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ค่ะ

ครูบาส