อัลบั้มรูปภาพรูปแบบและลักษณะของพิซซ่า

เด็กๆ ได้เรียนรู้รูปแบบและลักษณะของพิซซ่าผ่านจากกิจกรรมการสังเกตพิซซ่า ได้รู้ว่าพิซซ่านั้นมีลักษณะเป็นวงกลมและสามารถแบ่งเป็นชิ้นๆ ที่มีขนาดเท่ากันได้ จากนั้นก็ได้ชิมรสชาติของเครื่องปรุงต่างๆ ค่ะ ได้ออกไปสำรวจหาสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นวงกลมและได้ช่วยกันออกแบบยานพาหนะของกลุ่มตนเองค่ะ

ครูบาส