อัลบั้มรูปภาพวงจรชีวิตและการเจริญเติบโตของปู

เด็กๆ ได้เรียนรู้วงจรชีวิตและการเจริญเติบโตของปู ได้ทำกิจกรรมกลางแจ้ง เกมตักไข่ปู เป็นการฝึกการใช้กล้ามเนื้อต่างๆ ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ให้เด็กๆ ได้มีโอกาสไปอ่านหนังสือที่บ้านความรู้ และได้ซักซ้อมกิจกรรมเยี่ยมชมห้องเรียนของลูกรักด้วยความตั้งใจค่ะ

ครูนุก