อัลบั้มรูปภาพสำรวจและนำเสนอโครงงาน

เด็กๆ ได้เรียนรู้กฎกติกาในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ได้เดินสำรวจห้องเรียนในระดับชั้นอนุบาลและเดินสำรวจที่ฝั่งบ้านคุณครูมณีรัตน์เพื่อค้นหาโครงงานที่สนใจอยากจะเรียนรู้ เด็กๆ ได้นำเสนอโครงงานที่ตนเองสนใจอยากจะเรียนรู้ เด็กๆ เตรียมสื่อมานำเสนอได้ดีทุกคนค่ะ

ครูก้อง