อัลบั้มรูปภาพเลือกโครงงาน ประสบการณ์เดิมและตั้งคำถาม

เด็กๆ ได้ร่วมกันเลือกโครงงานที่ตนเองและเด็กๆ ออกมาเล่าประสบการณ์เดิมและตั้งคำถามเดียวกันโครงงานว่าเด็กๆ สนใจอยากจะเรียนรู้ และเด็กๆ ได้สังเกตปูนากับปูทะเล ว่ามันมีลักษณะและอวัยวะอะไรบ้าง หลังจากนั้นเด็กๆ ได้ประดิษฐ์ปูจากเศษวัสดุเหลือใช้ร่วมกันค่ะ

ครูก้อง