อัลบั้มรูปภาพการค้นหาโครงงานและนำเสนอโครงงานที่เด็กๆ สนใจ

สัปดาห์แห่งการเปิดเรียน เด็กๆ ได้สำรวจห้องเรียน รวมไปถึงรอบๆ บริเวณโรงเรียนเพื่อค้นหาโครงงานที่เด็กๆ สนใจและอยากเรียนรู้ เด็กๆ ยังได้รู้จักกับขนมชั้น (ชื่อห้องเรียน) ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คุณครูยังได้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้นำโครงงานที่เด็กๆ สนใจมาพูดให้เพื่อนๆ ฟังหน้าชั้นเรียน เพื่อฝึกความกล้าแสดงออกของเด็กๆ ด้วยค่ะ

ครูมิ้งค์