อัลบั้มรูปภาพการเลือกโครงงานและประสบการณ์เดิม

หลังจากเด็กๆ ได้นำเสนอโครงงานต่างๆ ตามความสนใจไปแล้ว คุณครูและเด็กๆ จึงช่วยกันเลือกโครงงานที่เด็กๆ สนใจ โดยโครงงานที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ โครงงานโดนัทค่ะ เด็กๆ ยังได้ช่วยกันเล่าถึงโครงงานโดนัทจากประสบการณ์เดิมของเด็กๆ รวมถึงปั้นแป้งโดว์ เป็นโดนัทที่เด็กๆ รู้จัก แล้วตกแต่งด้วยเศษวัสดุต่างๆ ด้วยค่ะ

ครูมิ้งค์