อัลบั้มรูปภาพชนิดของสบู่และวิธีทำสบู่

เด็กๆ ได้เรียนรู้สบู่ชนิดต่างๆ และแยกประเภทของสบู่ เช่น สบู่เหลวและสบู่ก้อน และเด็กๆ ยังได้เรียนรู้สบู่ผ่านการทำงานศิลปะและเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น มอญซ่อนสบู่ ซึ่งเด็กๆ สนุกกับการเล่นมาก และในสัปดาห์ต่อมา เด็กๆ ห้องขนมถ้วยฟูได้เรียนรู้วิธีทำสบู่ก้อนกับสบู่เหลว ได้เรียนรู้อุปกรณ์และส่วนผสมในการทำสบู่ ซึ่งเด็กๆ ได้มีทักษะในการสังเกต ดมกลิ่นสารสกัด และได้เรียนรู้การทำสบู่เหลวจากสบู่วิทยากรค่ะ

ครูบรร