อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศและการสำรวจบริเวณโรงเรียน

เด็็กๆ ห้องขนมถ้วยฟูได้สำรวจบริเวณโรงเรียน เพื่อเรียนรู้ห้องต่างๆ และกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน ได้ไปสำรวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและบูรณาการเชื่อมโยง เรียนรู้ดอกไม้ประจำวันไหว้ครู การปฏิบัติตนในการเล่นเกมการศึกษา การฟังนิทานค่ะ

ครูบรร