อัลบั้มรูปภาพการนำเสนอโครงงานและกิจกรรมในห้องเรียน

เด็กๆ ห้องขนมถ้วยฟูได้จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ไปปนำเสนอโครงงานที่ตนเองสนใจ เด็กๆ ได้พรีเซนต์โครงงานตามความสามารถของตนเอง ได้ฝึกความกล้าแสดงออกและได้เสริมส้รางความมั่นใจในตนเอง และเด็กๆ ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมการทดลองลอย-จม และฝึกการเล่นเกมการศึกษาตามกฎกติกาของห้องค่ะ

ครูบรร