อัลบั้มรูปภาพประสบการณ์เดิม ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับสบู่

หลังจากที่เด็กๆ ได้เลือกโครงงานสบู่แล้ว ครูจึงให้เด็กๆ เล่าประสบการณ์เดิมสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับสบู่และได้นำสบู่มาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อฝึกสังเกตและกระตุ้นคำถามที่อยากรู้เกี่ยวกับสบู่และเด็กๆห้องขนมถ้วยฟูยังได้ฝึกล้างมือ 7 ขั้นตอนและฝึกการเล่นเกมการศึกษาตามมุมต่างๆ ในห้องเรียนค่ะ

ครูบรร