อัลบั้มรูปภาพฉันอยากมีเพื่อน-ตามหาสีเขียวกัน

เนื้อเรื่องหนูเขียวอยากมีเพื่อนออกเดินทางตามหาเพื่อน ระหว่างทางเจอแต่เพื่อนที่มีแต่สีเขียว รวมถึงธรรมชาติที่มีแต่สีเขียว ทำให้หนูเขียวมีความสุข เด็กๆ จึงเรียนรู้การที่จะมีเพื่อน เด็กๆ ต้องรู้จักการอยู่ร่วมกับเพื่อน รู้จักการแบ่งปัน เล่นร่วมกันด้วยความรัก มีน้ำใจต่อกัน เด็กๆ เล่นบทบาทสมมติเดินทางตามหาสีเขียวกัน ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักการสืบค้น รู้จักการสังเกต สิ่งที่มีสีเขียวค่ะ

ครูใจ