อัลบั้มรูปภาพสีสันรอบตัว

เด็กๆ ได้ฟังนิทานเรื่อง บ้านสีรุ้ง เมื่อคุณครูเล่าจบ คุณครูได้เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่อง สีสันรอบตัว เด็กๆ ได้รู้จักแม่สี (แดง เหลือง น้ำเงิน) และได้ทดลองผสมสีจากแม่สี เพื่ีอให้เกิดสีใหม่ เช่น สีเหลืองผสมกับสีน้ำเงิน แล้วกลายเป็นสีเขียวค่ะ นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้ฝึกจัดกลุ่มสี จากการวางกระติกน้ำ ตามบัตรภาพ และฝึกหาสิ่งของตามคำสั่งของคุณครูด้วยค่ะ

ครูแอน