อัลบั้มรูปภาพร่างกายของหนู

หลังจากที่เด็กๆ ปรับตัวได้แล้ว คุณครูเริ่มให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “ร่างกายของหนู” เช่น เรื่องของอวัยวะ จำนวนอวัยวะ รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะค่ะ เด็กๆ ได้รู้จักขั้นตอนการแปรงฟันและอาบน้ำอย่างถูกวิธีค่ะ นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้ประดิษฐ์กรอบรูปใบหน้าของตนเองและสำรวจธรรมชาติเพื่อเรียนรู้ผิวสัมผัสเรียบและขรุขระค่ะ

ครูแอน