อัลบั้มรูปภาพรุ้งกินน้ำและวันแม่แห่งชาติ

เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่อง รุ้งกินน้ำ โดยคุณครูเชื่อมโยงจากเรื่อง ฝน ค่ะ เด็กๆ ได้ทดลองเป่าฟองสบู่ เพื่อสังเกตสีรุ้งจากฟองสบู่ นอกจากนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้ วันแม่แห่งชาติ คุณครูพาเด็กๆ ไปกราบ พระราชินี ในรัชกาลที่ 9 ค่ะ เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักความหมายและความสำคัญของวันแม่ค่ะ เด็กๆ ได้ฝึกการดูแลคุณแม่ตามวัย เช่น การนำน้ำดื่มมาให้คุณแม่ การนวดผ่อนคลาย ฯลฯ ให้คุณแม่ด้วยค่ะ

ครูแอน