อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศ-วันเด็ก

สัปดาห์นี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องปฐมนิเทศและวันเด็กแห่งชาติ เด็กเรียนรู้ความหมายของคำขวัญวันเด็กและความสำคัญของวันเด็ก การปฏิบัติตนเป็นเด็กดี และการระมัดระวังตนในการไปร่วมงานวันเด็ก เพื่อนใหม่ปรับตัวได้เร็วมาก ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน แนะนำชื่อตนเองและรู้จักเพื่อนๆ จดจำสัญลักษณ์ประจำตัวและที่เก็บของใช้ส่วนตัวของตัวเองค่ะ

ครูน้ำผึ้ง