อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศ สำรวจ และนำเสนอโครงงาน

เด็กๆ ได้ออกมาสำรวจบริเวณสนาม เพื่อค้นหาเรื่องที่สนใจ และออกมานำเสนอโครงงาน เด็กๆ ให้ความสนใจมาก สามารถซักถามรายละเอียดที่ตนเองสนใจได้ดี เคารพข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม และตื่นเต้นกับการทดลองต่างๆ ที่มาจากความสนใจของเด็กๆ เองค่ะ

ครูแนน