อัลบั้มรูปภาพประสบการณ์เดิม คำถาม ความหมายของอาหารหลัก 5 หมู่

เด็กๆ ได้เล่าประสบการณ์เดิมของตนเองให้เพื่อนฟัง รวมถึงตั้งคำถามที่ตนเองสนใจ ได้เรียนรู้ความหมาย ความสำคัญของอาหารแต่ละหมู่ ฝึกวิเคราะห์ว่าตนเองได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือไม่ในแต่ละมื้อ และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงงานค่ะ

ครูแนน