อัลบั้มรูปภาพนำเสนอโครงงาน

ในเทอมนี้เด็กๆ นำโครงงานที่แปลกใหม่และหลากหลาย เด็กๆ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ มีทั้งของจริงและของที่จำลอง เทอมนี้เด็กๆ ทุกคนนำเสนอด้วยน้ำเสียงที่ดังชัดเจน ไม่ค่อยมีอาการเขินอาย เมื่อเทอมต้นโครงงานที่เด็กๆ นำมาน่าสนใจมากๆ ค่ะ เด็กๆ ยังมีการเชิญชวนเพื่อนๆ ด้วยการร้องเพลง มีให้เล่นเกมและมีคำทายให้กับเด็กๆ ที่ตอบได้ค่ะ

ครูตุ๊ก