อัลบั้มรูปภาพประโยชน์ของต้นโกงกาง

เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าต้นโกงกางมีส่วนประกอบ เช่น ราก ลำต้น ใบ รากมีหน้าที่ดูดอาหารไปเลี้ยงลำต้นและค้ำจุนลำต้นให้ตรง ลำต้นกักเก็บอาหาร ใบมีหนา้ที่หายใจ เด็กๆ ยังได้เรียนรู้ใบต่างๆ และเรียนรู้ว่ารากของพืชอะไรที่อยู่ใต้ดิน เด็กๆ ๆด้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เด็กๆ ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทำกิจกรรมทุกอย่างค่ะ

ครูตุ๊ก