อัลบั้มรูปภาพสัตว์ที่มีอยู่ในป่าโกงกาง

เด็กๆ ได้เรียนรู้สัตว์ที่มีอยู่่ในป่าโกงกาง คุณครูเชื่อมโยงเข้าสู่อาการที่จะทำ เด็กๆ ช่วยกันระดมความคิดว่าจะทำต้มยำทะเล เด็กๆ แบ่งกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะนำมาทำต้มยำทะเล เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการแกะกุ้ง การดูว่าปูม้าที่เป็นตัวผู้ ตัวเมีย สังเกตจากกระดองปู ได้เรียนรู้สมุนไพรต่างๆ ที่มีกลิ่นหอม ใส่แล้วดับกลิ่นคาวของสัตว์ทะเลได้ เด็กๆ ทุกคนสนใจและดูเด็กๆ ตั้งใจฟัง กล้าที่จะจับและดมสิ่งต่าๆ ที่นำมาค่ะ

ครูตุ๊ก