อัลบั้มรูปภาพค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้

เด็กๆ ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ ที่มีลักษณะคล้ายต้นโกงกาง เด็กๆ มีความสนใจอยากเห็นต้นโกงกางของจริง ผู้ปกครองช่วยกันหาแหล่งข้อมูลที่จะพาเด็กไปดู สรุปเด็กๆ ครูและผู้ปกครองได้ไปทัศนศึกษาที่บางปู ไปค้นคว้าเกี่ยวกับต้นโกงกางและสภาพแวดล้อมของบริเวณป่าชายเลน เด็กๆ สนใจสอบถามวิทยากร อ.มด ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นโกงกางและสภาพแวดล้อม พูดถึงประโยชน์ของต้นโกงกางให้เด็กได้ฟัง เด็กๆ ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ เด็กสนุกสนานมากค่ะ

ครูตุ๊ก