อัลบั้มรูปภาพชนิด ลักษณะ ประเภทของต้นไม้

เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดและลักษณะประเภทของต้นไม้ เด็กๆ ได้สังเกตต้นไม้ จากของจริงและภาพ ซึ่งเด็กๆ แต่ละคนนำภาพต้นไม้แปลกๆ มาให้เพื่อนๆ สังเกตและเด็กๆ ยังได้ประดิษฐ์ต้นไม้จากเศษวัสดุ เช่น ฝาน้ำอัดลม ฝาน้ำ และหลอดดื่ม ซึ่งกิจกรรมนี้เด็กๆ ได้เรียนรูู้ในเรื่องของ Stem อีกด้วยค่ะ

ครูจุ๊