อัลบั้มรูปภาพส่วนประกอบของต้นไม้และการเรียนรู้แบบ Stem

เด็กๆ ได้เรียนรู้ในเรื่องของส่วนประกอบของต้นไม้ และการปลูก การดูแลต้นไม้ ซึ่งเด็กๆ ได้ไปเห็นต้นประดู่ แล้วอยากนำไปปลูกในห้อง คุณครูก็เลยให้เด็กๆ ประดิษฐ์ต้นไม้จำลองเอาไว้ในนห้องเรียน โดยการได้นำแบบการเรียนรู้ Stem เข้ามาเด็กๆ ทุกคนได้ประดิษฐ์กัน ได้ช่วยกันคิดและวางแผนกีนอย่างสนุกสนานมากและยังได้ความรู้ในการทำงานเป็นกลุ่มอีกค่ะ

ครูจุ๊