อัลบั้มรูปภาพค้นหาสิ่งที่อยากเรียนรู้

เด็กๆ ออกสำรวจบริเวณโรงเรียน เพื่อค้นหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ เด็กๆ ได้ค้นหาข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้จากบ้านความรู้ค่ะ

ครูนก