อัลบั้มรูปภาพประเภทและลักษณะของของเล่น

หลังจากที่เด็กๆ ได้โครงงานแล้ว เด็กๆ ได้ช่วยกันตั้งคำถามที่อยากเรียนรู้และหัวข้อแรกที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้คือ ประเภทและลักษณะของของเล่น เด็กๆ ได้รู้จักของเล่นที่ทำมาจากธรรมชาติ และของเล่นที่มนุษย์สร้างขึ้น วัสดุต่างๆ ที่สามารถนำมาทำของเล่นค่ะ

ครูอี๊ด