อัลบั้มรูปภาพการสร้างของเล่นด้วยตนเอง

หลังจากเด็กๆ เรียนรู้ประเภทและลักษณะของเล่นแบบต่างๆ แล้วเด็กๆ ร่วมกันประดิษฐ์ตุ๊กตาไต่บันได ตุ๊กตากินเหยื่อ เพื่อจำหน่ายในงานมณีรัตน์แฟร์ เพื่อนำเงินไปบริจาคและเรียนรู้การขายสินค้าด้วยตนเองในงานมณีรัตน์แฟร์ค่ะ

ครูอี๊ด