อัลบั้มรูปภาพนำเสนอและเลือกโครงงาน

เด็กๆ ได้นำเรื่องที่ตนเองสนใจออกมานำเสนอให้เพื่อนๆ ฟัง จากนั้นคุณครูและเด็กๆ ได้ร่วมกันเลือกโครงงานที่เด็กๆ สนใจ 5 เรื่อง และเลือกโครงงานเพียง 1 เรื่อง ที่เด็กๆ อยากจะเรียนรู้ในเทอม 2 โดยใช้วิธีการเลือกตั้งแบบผู้ใหญ่ค่ะ

ครูอี๊ด