อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศและนำเสนอโครงงาน

เปิดเทอมที่ 2 คุณครูได้พาเด็กๆ ไปสำรวจห้องเรียนต่างๆ และทบทวนชื่อห้องเรียน กติกาการเล่นเครื่องเล่นสนามและทบทวนข้อตกลงกติกาในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน เด็กๆ ได้ฝึกการเล่นตามมุมเสรี การทำงานศิลปะต่างๆ และยังเตรียมตัวนำเสนอโครงงานที่อยากเรียนรู้ค่ะ

ครูบรร