อัลบั้มรูปภาพกังหันมีกี่แบบ

เด็กๆ ได้เลือกโครงงานกังหันโดยมีคะแนนมากที่สุดและเด็กๆ ห้องขนุนได้นำภาพกังหันจำลองมาเรียนรู้ร่วมกัน ได้ประดิษฐ์กังหันจากเศษวัสดุด้วยความตั้งใจและได้เล่นเกมภาพตัดต่อกังหันค่ะ

ครูบรร