อัลบั้มรูปภาพลักษณะของกังหันและประโยชน์ของกังหัน

ในระยะนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้ลักษณะของกังหันน้ำชยพัฒนาว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้าง ได้เรียนรู้การหมุนขอกังหันลมและเชื่อมโยงถึงประโยชน์ของกังหันน้ำชัยพัฒนาที่เติมออกซิเจนในน้ำ ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้ นอกจากนี้ยังได้สร้างกังหันจากเลโก้ และได้ร่วมกันนำวัสดุ อุปกรณ์ไปสร้างสวนน้ำและบ่อเลี้ยงปลาร่วมกันค่ะ

ครูบรร