อัลบั้มรูปภาพการนำเสนอที่เด็กสนใจ

เด็กๆ ได้รู้จักเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โปสเตอร์ และสื่อของจริงไปนำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยแต่ละคนได้วางแผนในการนำเสนอ เช่น ให้เพื่อนๆ ได้สังเกต ชิม ทดลองปั้น ซึ่งกิจกรรมที่เด็กวางแผนทำให้เพื่อนๆ สนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทำให้เด็กที่นำเสนอโครงงานมีความมั่นใจและกล้าแสดงได้มากขึ้นค่ะ

ครูบรร