อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศและนำเสนอโครงงาน

เปิดเทอม 2 เด็กๆ ดูโตขึ้นมีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกมากขึ้น คุณครูได้ให้เด็กๆ ออกมาเล่าว่าในช่วงปิดเทอมได้ไปทำกิจกรรมอะไรมาบ้างและร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโครงงานที่อยากเรียนรู้ เด็กๆ ได้นำโครงงานที่อยากเรียนรู้มานำเสนอพร้อมสื่อ อุปกรณ์ประกอบและสำรวจดูธรรมชาติฝั่งบ้านคุณครูมณีรัตน์ค่ะ

ครูเจิด