อัลบั้มรูปภาพประเภทและลักษณะของผีเสื้อ กิจกรรมมณีรัตน์แฟร์

เด็กๆ ได้เรียนรู้ประเภทและลักษณะของผีเสื้อต่างๆ อย่างสนุกสนาน และได้ร่วมกิจกรรม

มณีรัตน์แฟร์ ได้เรียนรู้เรื่องเงินจากประสบการณ์ตรงค่ะ และได้ไปเรียนรู้เรื่องหนอนผีเสื้อที่อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพค่ะ

ครูเจิด