อัลบั้มรูปภาพสำรวจและนำเสนอโครงงาน

เด็กๆ ได้ร่วมกันพูดคุยสนทนาถึงโครงงานที่อยากเรียนรู้ คุณครูได้พาเด็กๆ เดินสำรวจเพื่อค้นหาโครงงาน เด็กๆ ได้เดินสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียนและที่บ้านคุณครูมณีรัตน์ เด็กๆ ให้ความสนใจในการสำรวจเรื่องที่เด็กๆ ชอบ เด็กๆ ตื่นเต้นได้เห็นไก่และไข่ไก่ของจริง ได้ลองจับสุนัขตื่นเต้นกันใหญ่เลยค่ะ และเด็กๆ ได้นำเสนอโครงงานที่ตนเองสนใจค่ะ

ครูก้อง