อัลบั้มรูปภาพองค์ประกอบของไข่และลักษณะของไข่

เด็กๆ ได้เรียนรู้องค์ประกอบของไข่ว่ามีอะไรบ้าง และรูปทรง ลักษณะของไข่ ว่าไข่มีรูปทรงอะไร ได้เปรียบเทียบไปถึงสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น ผลไม้ และได้ลองชิมรสชาติของไข่เปรียบเทียบกับผลไม้ และนอกจากนี้ได้เรียนรู้รูปทรงแล้วเด็กๆ ได้เรียนรู้สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ว่ามีอะไรบ้าง เช่น สัวต์ปีก แมลง แมว สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ นอกจากนี้ได้เรียนรู้สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ เด็กๆ ยังได้เรียนรู้สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวด้วยค่ะ และเด็กๆ ได้ทำไข่ตุ๋นด้วยค่ะ

ครูก้อง