อัลบั้มรูปภาพประสบการณ์เดิมและการตั้งคำถามไข่คืออะไร

คุณครูและเด็กๆ ได้ช่วยกันพูดคุยสนทนาถึงประสบการณ์เดิมและร่วมกันตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้เกี่ยวกับไข่ และเด็กๆ ได้ร่วมกันกันทำไข่เค็ม เด็กๆ ได้ช่วยกันล้างไข่ เตรียมไข่ เช็ดไข่ เตรียมน้ำเกลือในการทำไข่เค็ม เด็กๆ ได้เรียนรู้ขั้นตอนในการทำไข่เค็ม ได้ลงมือทำด้วยตนเอง เด็กๆ ตื่นเต้นและสนุกกับการทำไข่เค็ม เด็กๆ รู้จักระมัดระวังในการจับไข่ เพื่อทำไข่เค็มได้ดีทุกคนค่ะ

ครูก้อง