อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศและนำเสนอโครงงาน

สัปดาห์แรกของการเปิดเทอม เด็กๆ มีการปรับตัวที่ดีในการมาเรียน เริ่มโตขึ้นจากเทอมที่แล้ว สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้ดี คุณครูพาเด็กๆ สำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน เพื่อค้นหาโครงงานที่อยากเรียนรู้และทบทวนกติกาการนำเสนอโครงงาน ซึ่งให้เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่เด็กๆ ยังไม่เคยเรียนรู้ โดยมีภาพกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ

ครูวิ