อัลบั้มรูปภาพการทำขนมปังและวัตถุดิบที่มาของขนมปัง

เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำขนมปัง จากนั้นเด็กๆ ได้ลงมือทำขนมปังกันจริงๆ ซึ่งเด็กๆ ให้ความสามัคคีและร่วมมือทำขนมปังจนสำเร็จ จากนั้นเด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงที่มาความหมายของขนมปัง เรียนรู้ถึึงลักษณะประเภทของขนมปัง  ขนมปังรูปร่างต่างๆ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ร่วมถึงกิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย และนำขนมปังชนิดต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะ

ครูวิ