อัลบั้มรูปภาพประเภทของขนมปังและประโยชน์ของขนมปัง

เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าขนมปังสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท จากนั้นเด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าขนมปังแต่ละประเภทมีขนมปังอะไรบ้างและขนมปังแต่ละประเภทมีลักษณะเป็นอย่างไร เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทั้งดมกลิ่น ชิมรสชาติ สังเกต สัมผัส และฟังขั้นตอนการทำกิจกรรมต่างๆ ได้รู้ถึงประโยชน์ของขนมปังว่าขนมปังสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง บูรณาการไปถึงอาหารหลัก 5 หมู่ค่ะ

ครูวิ