อัลบั้มรูปภาพสรุปโครงงานและเล่าประสบการณ์เดิม

เมื่อเด็กๆ นำเสนอโครงงานครบแล้ว คุณครูให้เด็กๆ เลือกโครงงานที่อยากเรียนรู้ โครงงานที่เด็กๆ อยากเรียนรู้มากที่สุดในเทอมนี้ ได้แก่ โครงงาน ขนมปัง จากนั้นเด็กๆ ได้ออกมาเล่าประสบการณ์เดิมเกีี่ยวกับขนมปัง เด็กๆ ได้สังเกตขนมปังชนิดต่างๆ ที่เพื่อนๆ นำมาเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 และตั้งคำถามที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับขนมปังกันค่ะ

ครูวิ