อัลบั้มรูปภาพธรรมชาติรอบตัว (สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต) การอยู่ร่วมกัน

เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งที่มีชีวิต มีลักษณะ คือ การเจริญเติบโต เคลื่อนไหวได้ กินอาหาร พูด หัวเราะได้ เช่น ตัวเด็กๆ คุณพ่อ คุณแม่ หรือสัตว์เลี้ยงของเด็กๆ ซึ่งเด็กๆ ได้รู้ว่า สิ่งที่ไม่มีชีวิต ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้  กระเป๋านักเรียนของเด็กๆ  และเด็กๆ ได้รู้จักการอยู่ร่วมกัน ต้องปฏิบัติตนอย่างไร ให้มีระเบียบวินัยที่ดี รู้หน้าที่ของตนเอง มีน้ำใจในการแบ่งปันให้เพื่อนอยู่เสมอค่ะ

ครูใจ