อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศ-วันเด็ก

เด็กๆ เปิดเทอมเป็นสัปดาห์แรกของเทอม 3 มีเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าได้มาเรียนร่วมกัน ฝึกระเบียบวินัย ข้อตกลงในห้องเรียน ฝึกการอยู่ร่วมกัน เล่นด้วยกัน เด็กๆ ได้ฝึกการพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่ ได้สังคมการอยู่ร่วมกัน พัฒนาภาษารู้จักชื่อเพื่อนๆ เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็ก เล่นเกม ท่องคำขวัญวันเด็ก เด็กๆ ทุกคนสนุกสนานกับกิจกรรมวันเด็กด้วยค่ะ

ครูใจ