อัลบั้มรูปภาพมหกรรมกีฬาอนุบาล

เด็กๆ ห้องกระต่ายและเพื่อนสายเนอสเซอรี่ ได้ออกมาร่วมกีฬาอนุบาล เด็กๆ มีความพร้อมมาก

ฟิตร่างกายกันเต็มที่ ก่อนที่จะออกมาร่วมกีฬา เด็กๆ ได้รู้กติกาข้อตกลงในการเล่นกีฬาร่วมกัน เด็กๆ ได้ความแข็งแรง ทักษะการเล่นเกม มีน้ำใจต่อเพื่อนห้องอื่น รู้จักการเสียสละ ได้สังคมในการอยู่ร่วมกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ค่ะ

ครูใจ