อัลบั้มรูปภาพประเพณีลอยกระทงและการประหยัดน้ำ

เด็กๆ ห้องแมลงปอได้รู้จักความเป็นมาและความสำคัญของวันลอยกระทง เด็กๆ ได้ลองช่วยกันประดิษฐ์กระทงดอกบัว และสืบสานการละเล่นไทย วิ่งกระสอบกับขี่ม้าก้านกล้วย นอกจากนี้ เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าเราจะสามารถนำน้ำมาใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้าง รวมถึงวิธีการดูแลรักษาน้ำ ไม่ทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำ เพราะเดี๋ยวน้ำในแม่น้ำจะเสีย และวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยค่ะ

ครูมิ้งค์