อัลบั้มรูปภาพน้ำ

เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องน้ำโดยสัปดาห์แรกเปิดมาเป็น “วันลอยกระทง” คุณครูจึงนำเรื่องเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงให้เด็กๆ เรียนรู้ก่อนค่ะ สัปดาห์ต่อมาคุณครูฝึกให้เด็กๆ แยกน้ำสะอาดดื่มได้มีลักษณะอย่างไร (ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส) เด็กๆ ยังได้ทดลองทำขวดน้ำเปลี่ยนสีและจำลองให้ขวดน้ำเปลี่ยนสีของตนเอง เป็นขวดน้ำที่มีเศษวัสดุต่างๆ ลอยอยู่ เช่น เศษพลาสติก เศษกระดาษ เม็ดถั่วแดง เส้นมักกะโรนี โดยเด็กๆ ได้เลือกเศษวัสดุที่อยากทดลองใส่ลงไปในขวด เพื่อฝึกการคาดคะเนจากผลการทดลองขวดน้ำขยะของตนเองด้วยค่ะ

ครูแอน