อัลบั้มรูปภาพพิธีมอบเกียรติบัตรหนูน้อยคุณธรรม ด้านความประหยัดและอดออม