อัลบั้มรูปภาพพิธีมอบหนูน้อยคุณธรรมด้าน ความมีสติ-สมาธิ