อัลบั้มรูปภาพการขับขี่และการเดินทาง+ประโยชน์ของจักรยาน

เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวในการขับขี่จักรยาน เช่น รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ได้วาดภาพแผนที่จากบ้านมาโรงเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับป้ายจราจร และได้ไปทัศนศึกษาที่เมืองจราจรจำลอง ได้ลองปั่นจักรยานในสนามจำลองและสนุกกับกิจกรรมที่คุณพ่อน้องโมโมเข้ามาเป็นวิทยากรให้กับเด็กๆ ด้วยค่ะ

ครูแนน