อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศ นำเสนอและโหวตโครงงาน

เปิดเทอมนี้เด็กๆ เรียนรู้การปรับตัวหลายอย่าง ได้ช่วยกันตั้งข้อตกลงในห้องเรียน คนที่สะสมดาวได้เยอะ ก็จะได้เป็น STAR OF THE WEEK ซึ่งจะมีสิทธิพาน้องมะลิไปเที่ยวด้วย และที่สำคัญเด็กๆ ได้ออกมานำเสนอโครงงานที่ตนเองชอบ และทำการโหวตตามข้อตกลงที่วางไว้ ผลปรากฎว่าเรื่อง จักรยานได้คะแนนสูงสุด เราจึงเรียนเรื่องนี้กันค่ะ และนอกจากนั้นเด็กๆ ยังได้ระดมสมองช่วยกันคิดว่าแต่ละเรื่องมีความน่าสนใจอย่างไร และเรื่องที่ไม่ได้นำมาโหวตมีเหตุผลอย่างไรค่ะ

ครูแนน